4.03. 2020 – VÝZNAM LADĚNÍ NA 432 Hz:

 

Již delší dobu používám při sólovém hraní ladění do 432 Hz místo běžných 440 ( frekvence ladění A noty ). Celý zvuk nástroje zní tedy o 8 Hz níže. Důvody a přínosy pro posluchače jsou následující :

432 Hz vibruje na principech přirozené harmonie a sjednocuje vlastnosti světla, času, prostoru, hmoty, gravitace a magnetismu s biologií, kódem DNA a vědomím. Přirozené ladění 432 Hz značně ovlivňuje vědomí i na buněčné úrovni našich těl. Návratem k ladění na 432 Hz, namísto 440 Hz, můžeme pocítit znovunapojení na přirozenou rezonanci. Koncerty v ladění 440 Hz jsou cíleny na mysl, kdežto 432 Hz frekvence je zaměřena na srdce. Někteří z lidí, kteří nejsou schopni vnímat 8 Hz rozdíl, tvrdí, že přes tento fakt při ladění 432 Hz pociťují „teplo“ během vyšších vlnových délek. Všichni se shodují na pozitivních výsledcích během poslechu  – uklidnění dechu i fyzického těla.

 

Jaké jsou výhody 432 Hz?

 

              Hudba laděná od 432 Hz je příjemnější pro uši, lehčí, jasnější a krásnější, než-li 440 Hz. Rovněž je mnohem příjemnější čakrám. 440 Hz má vliv na čakru třetího oka – myšlení, zatímco 432 Hz ovlivňuje srdeční čakru – cit. Poslech hudby „432 Hz“ může mít vliv na duchovní rozvoj milovníků hudby. Přechodem na ladění 432 Hz bychom se vrátili k přirozeným rytmům – tlukotu srdce i planety. Synchronizovali bychom levou a pravou mozkovou hemisféru a rovněž bychom nalezli harmonii hudební geometrie stvoření.

 

440 Hz

     

        Počínaje rokem 1953 je většina hudby laděna od komorního A – 440 Hz. Tato frekvence byla odsouhlasena mezinárodní organizací pro normy (ISO), na základě doporučení mluvčího NSDAP Josefa Goebblese z roku 1939. Během minulého století lze vysledovat velkou snahu nastavit výšku A na 440 Hz v souvislosti s agendou nastolení “Nového světového pořádku“ (NWO). Největšími propagátory byli J.C. Deagan, příslušník amerického námořnictva a Hermann Helmholt, fyzik, zabývající se akustikou . V roce 1910 Deagan přesvědčil Americkou hudební federaci k přijetí komorního A = 440 Hz jako standardu pro hudební tělesa a skupiny. Deagan byl členem mnoha elitních klubů, privilegovaným členem Americké hudební federace, Americké asociace pro vědecký rozvoj, Amerického sdružení fyziků, Americké hudební společnosti a členem Astronomické pacifické společnosti. Velmi se zajímal o astronomii, geologii, chemii, všechny obory fyziky, zejména pak o teorie světla a zvuku. Byl považován za autoritu v akustice. Deagan navrhl ladění A 440 Hz, k využití v propagaci nové reality během válečného období 2. sv. války, a tato frekvence je využívána dodnes.

 

              Než-li čtením množství článků o této problematice, je mnohem efektivnější posoudit ladění komorního A – 432 Hz poslechem hudby. Téměř všechny dnešní skladby a živé hudební produkce jsou dle standardů ISO 440 Hz. Proto zapátrejte na internetu – zadejte do vyhledávače, na youtube.com nebo myspace.com heslo „432 Hz“ a naleznete množství skladeb laděných v harmonickém komorním A – 432 Hz. Zaposlouchejte se do rytmu sebe sama, naší matky Země i celého vesmíru.  

 

 

19.02. 2020 – NOVÁ KYTARA VE VÝROBĚ:

14.2. se začala vyrábět nová budoucí kytara. Je to Hanika custom shop – tedy zakázková mistrovská výroba. Myslím, že tato kytara bude mojí oporou podstatnou část mého života.

V květnu bude hotová a vyzvednout jí pojedu přímo do Haniky v Německu.

Zadní deska a luby budou z materiálu Ziricote a tady je přímo část dřeva kterou jsem si vybral 🙂 

 

 

 

 

04.010. 2019 – K ZAMYŠLENÍ:

Živá bytost by chtěla ovládnout vše co vidí. Přitom netuší, že sama se tímto stává otrokem hmotné iluze. Dobrovolně se touto iluzí nechá sama ovládat. 

 

 

29.09. 2019 – K ZAMYŠLENÍ:

Inteligentní člověk není ten, kdo ovládá nebo vlastní úspěšné firmy atp. Inteligentní člověk je ten, který co nejvíce svého času věnuje poznání o smyslu svého života a významu celé existence. Úspěšné práce vedou pouze k uspokojení smyslové touhy po materiálním bohatství, které je pomíjivé a ve výsledku zcela zbytečné. Odvrací také mysl člověka od skutečného poznaní. Poznání o smyslu života vede k naplnění, které je věčné a nepomíjivé. Pouze toto poznání má reálný smysl a inteligentní člověk je si toho plně vědom. 

shanti, shanti, shanti

 

15.07. 2019 – K ZAMYŠLENÍ:

To co vidíš před sebou, jsi ty. Tvá vnější situace je přesným odrazem tvé vnitřní situace. Přijmi zodpovědnost za svou vnitřní situaci a vnější situace zmizí jak pára nad hrncem. Vytvoříš základ pro to, stát se tvůrcem svého života.

shanti, shanti, shanti

 

13.07. 2019 – Zamyšlení dne: PROČ LIDÉ VĚŘÍ/NEVĚŘÍ V BOHA ? ANEB JE REALITA REÁLNÁ ?

Dnešní zamyšlení bude možná trochu delší, ale myslím že stojí za přečtení.

 Svůj vlastní pohled na svět moc s lidmi neprobírám. Najdou se ale chvíle, kdy se s tímto tématem dostanu do debaty. Několikrát se mi dostalo otázky proč věřím v něco, v co jiní nevěří. Jak si můžu být jistý, že zrovna ten můj pohled je ten správný. To je poměrně logická otázka a naprosto pochopitelná, leč složitě vysvětlitelná. Pojďme se tedy podívat podrobněji nejprve na to, v co vlastně věří ateisté. Potom se podíváme na to, v co a proč věří věřící lidé.

Víra v materiální svět. I člověk nevěřící v boha má svou víru. Věří v to co vidí. Věří v to na co si může sáhnout, co si může koupit. Smysl života těchto lidí bývá co nejvíce si užívat. Rozmnožit se, zabezpečit děti. Pak teprve mohou spokojeně umřít s domněnkou kvalitního naplněného života.

Důkazní materiál, že vlastně tuto realitu opravdu prožívají je tedy fyzický materiální svět. V to věří. Pojďme se tedy podívat podrobněji na tuto realitu o kterou celý svůj život opírají. A tím nemyslím nějaké spirituální nebo konspirační pohledy, ale pohled vědecký, obecně uznávaný fyziky.

Už od dávných dob se fyzikové snaží najít něco jako „tu nejmenší nedělitelnou hmotnou kuličku“, která by vysvětlila proč něco vážíme, gravitaci atp. Problém je v tom, že tato kulička neexistuje. Podíváme-li se na atom tak zjistíme, že jádro atomu tvoří jen nepatrnou část (kdyby jádro atomu bylo veliké asi jako fotbalový míč, celý atom by byl velký asi jako stadion). K jádru se ale dostaneme ještě později. Většina z nás nejspíše ví, že kolem jádra atomu obíhají elektrony, které v podstatě tvoří drtivou část atomu. A právě na této úrovni se začínají dít dost podivné věci, které se absolutně nedají vysvětit fyzikálními zákony. Proto fyzikové vytvořili novou fyziku atomární úrovně – kvantovou fyziku. Kvantová fyzika je nesmírně složitá na  celkové pochopení. Jeden fyzik prohlásil: „Koho kvantová fyzika nefascinuje, ten jí nepochopil. Kdo jí pochopí úplně, do smrti nebude mít klidné spaní. “  Takže doporučuji se o kvantovou fyziku zajímat. Ale nebojte se, úplně jí nepochopí asi nikdo. Nicméně nám bude v tuto chvíli stačit vědět pár základních věcí. Chování elektronů na této úrovní vlastně popírá zákony fyziky. Jeden elektron například můžeme naměřit na dvou místech zároveň. To je opravdu změřený a vědecky dokázaný fakt. Možná je to opravdu trochu složitější na pochopení, ale zkuste se nad tím zamyslet. Jedna věc na dvou místech současně… Další podivnost je například, že elektron běžně zmizí a objeví se po chvíli na jiném místě. Kam zmizí? Kde je než se objeví jinde? To nikdo neví. Možná v jiné dimenzi. Potom tu máme kvantovou provázanost kdy spolu elektronu komunikují rychlostí vetší než rychlost světla. A to je jenom příklad ze spousty podivností. 

V podstatě zjednodušeně řečeno na této úrovni přestává být realita reálná. Spíše se jeví jako síť různých navzájem provázaných možností, které tak na půl jsou a na půl nejsou. A nějakým zázrakem z toho náš mozek dokáže postavit tuto „realitu“

Pojďme se ještě podívat na jádro atomu, které je možná ještě zajímavější. Už jsme tedy zjistili že jádro atomu, kde by mohli být už konečně nějaké stabilní věci, je hodně malinké. Ale ani v jádru žádné stabilní věci nejsou. Možná jsou ještě záhadnější. Pod sítí kvarků kam už mikroskopy nedosáhnou se zdá, jako by tam vlastně nic nebylo. Z čeho jsou tedy kvarky ze kterých je jádro? Tady pomůže matematika. Jak spojit matematicky náš fyzikální svět s kvantovým světem který připomíná spíše iluzi? Podařilo se to rovnicí a teorií známou jako teorie strun. Teorie strun říká, že jádro atomu je složené s nepředstavitelného množství nesmírně malých balíčku energie. Každý tento balíček má svou vibraci a tato vibrace určuje veškeré prvky i fyzikální síly. Například i gravitace má svou frekvenci vibrace. Tyto balíčky spíše připomínají vibraci myšlenky. Tato poměrně hojně uznávána teorie je podložená spoustou rovnic. Předpokládá existenci tuším 14 dimenzí.

A tady se dostáváme k závěru celého problému. Odkud vyšla ta prvotní myšlenka? To už nechám bez odpovědi.

Zpět tedy k „nevěřícím“ lidem. Materiální realita v kterou věří vlastně neexistuje. Realita je jenom myšlenka, která se pomocí našich vědomí realizuje v tento svět. Pak tedy otázka pro ateistu v co tedy věří je dost obtížná. Lidé odpovídají často že v sebe. Pokud tedy myslí v sebe jako fyzické tělo, tak jsme si teď vysvětlili že je to absolutní nesmysl. Pokud v sebe jako něco v nich, co není materiální, tak vlastně věří v boha a ani o tom neví. Možná si to nechtějí připustit. Budou se raději spoléhat na mizející elektrony. Další možnost je nevěřit v nic. No, pokud může nějaká osoba žít běžný život s tím, že v nic nevěří… podle mě to není možné….

Teď jsme si vlastně ukázali, že s trochou nadsázky nevěřící nevěří své existenci. Podíváme se tedy na to, proč věřící věří v něco, co nás stvořilo. Na základě vědeckých důkazů? Nikoliv. Nicméně ve chvílí, kdy člověk zjistí nestabilitu celé reality tak pozná, že to nejvíce reálné má uvnitř sebe. A je to tak nesmírně reálné, že se to začne zdát reálnější než stůl na kterém máte počítač, nebo cokoliv jiného. Cítíte že to je podstata celého stvoření, že část je uvnitř vás ale část je ještě někde jinde. A tento pocit, kdy poznáte tu opravdovou realitu reálnější než cokoliv kolem vás, nemůže nevěřící člověk nikdy pochopit. Každý to ale v sobě má, někdo má prostě jenom to okno k tomu zavřené. A i když se tomu říká víra tak pro mě to vlastně víra není. Věřit můžete někomu že je nevinný, ale nikdy si nejste úplně jistí. Tohle je jednoduše vědění.

 shanti, shanti, shanti

 

21.06. 2019 – Mystic auto a první zboží k dispozici

V Říčanech teď můžete potkat toto Mystic-astrální autíčko opatřené lapačem zlých energií 😀 

Podobné lapače si můžete nově zakoupit v obchůdku ZDE 

Brzo bude v obchůdku přibývat další nové krásné zboží 🙂

shanti, shanti, shanti

 

15.05. 2019 – Mystic – eshop v přípravě

Během prázdnin plánuji spuštění nového obchůdku zaměřeného především na lapače snů tzv. dream catcher. A různé náramky. Nebude to klasický eshop zaměřený na nějaký dramatický výdělek. Chtěl bych ale pracovat s věcmi ke kterým mám určitý vztah. Každý balíček od srdce připravit svému budoucímu majiteli a mít radost z jeho radosti. Část výdělku půjde na podporu projektu Mystic-Guitar a část na kočičí útulek. Je objednáno opravdu nádherné ručně vyráběné zboží. A ještě než vznikne eshop tak se zde nejspíše objeví dočasná záložka kde se budete moci na lapače podívat a případně zakoupit 🙂

shanti, shanti, shanti

 

 

25.04. 2019 – Zamyšlení dne: Opravdu se tak snadno necháme zmanipulovat ?

Náhodou jsem přečetl dotazník k jedné absolventské práci. To mě vedlo k zamyšlení nad tím, jak snadno jsme se nechali v dětství vodit od našich učitelů, médií a našich rodičů ( které zase vodili jejich rodiče a učitelé). A stále se spousty lidí nechají vodit celý život. Vždyť je to tak jednoduché nechat ostatní myslet za nás. Oni nám přece řeknou jak to dopravy je ( ironie) .

Spousty lidí se domnívá že vše co je učili ve škole je správné – neboli nějaký standard názorů člověka se zdravým a „konfekčním“ rozumem. Kdo si myslí něco jiného tak je většinou buď nevzdělanec, konspirátor, esoterický šílenec a tak dále…  Přitom netuší jak se sami snadno nechávají ovlivnit tím co jim řeknou ostatní, nebo si přečtou na různých internetových portálech. Sami o ničem moc nepřemýšlí. Neuvažují na podstatou člověka, nad podstatou reality, nad podstatou toho co dělají. Nechají za sebe přemýšlet ostatní.

Buďme ale tolerantní ke všem názorům. Nikoho prosím neurážejme jen proto že nad věcí přemýšlel a došel k něčemu jinému. Dualita tu byla, je a bude a je to nádherná věc. Nestavme vztah k ostatním lidem jenom na základě našich názorů.

shanti, shanti, shanti

 

 

10.4.2019 – NOVÉ NAHRÁVKY

Na stránkách je pár nových nahrávek. Jsou to takové pracovní verze. Kvalitní nahrávky chystám cca do konce roku. Je to dlouho, ale chci aby oficiální nahrávky byly perfektní . Možná z nich bude první menší Guitar Meditation CD 🙂 

 

 

9.4.2019 – NOVÝ BLOG

Vítejte na stránce mého blogu. Podle časových možností na toto místo budu přidávat různé novinky a postřehy z mého hudebního i nehudebního života 🙂 Prosím pochopte, že nejsem slohový a gramatický specialista. Prosím tedy v tomto směru o co největší shovívavost 🙂